Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Akten en legalisatie

Akten en legalisatie

 
Attesten en certificaten

Het Belgian Office, Taipei (BOT) kan de volgende attesten en certificaten in het Nederlands, Frans of in het Duits afleveren (klik op tarieven om de prijs ervan te kennen):

 • Attest van inschrijving in de consulaire registers van Taipei
 • Attest van woonst
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest burgerlijke staat
 • Levensbewijs (eigen formulier of voorgedrukt document afgeleverd door sociale zekerheidsinstelling)
 • Attest van nationaliteit 
 • Attest geen huwelijksbeletsel – enkel voor huwelijken die in Taiwan worden afgesloten

Voor kopieën of uittreksels van akten van burgerlijke stand, gelieve steeds de bevoegde Belgische autoriteit (gemeente, rechtbank, notaris...) te contacteren.

Voor een wetscertificaat, gelieve contact op te nemen met de FOD Justitie, dienst Familierecht, Waterloolaan 115 – 1000 Brussel (Tel: +32 2 542 65 11 – Fax: +32 2 542 70 23 – secretariaat.familierecht@just.fgov.be).

 
Legalisatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken. 

Om documenten uitgegeven in België te legaliseren voor gebruik in Taiwan, klik hier.

Om documenten uitgegeven in Taiwan te legaliseren voor gebruik in België, klik hier.

 
Vertalingen

Overeenkomstig de taalwetgeving in België moeten alle documenten bestemd voor een Belgische openbare overheid, ofwel opgesteld zijn in de officiële taal van het gewest, ofwel voorzien zijn van een eensluidende vertaling in deze taal.

Omdat Taiwan het systeem van de beëdigde vertalingen niet kent, kan u een beroep op een van de vertaalbureaus zie lijst van vertaalbureaus. Het BOT beschikt niet zelf over een vertaaldienst ten behoeve van particulieren. 
Voor de aangifte van een pasgeborene, gelieve onze diensten te contacteren voor meer inlichtingen.

Houdt u rekening mee dat:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het Frans en het Nederlands de officiële talen.
 • In het Vlaamse Gewest is het Nederlands de officiële taal. 
 • In het Waalse Gewest is het Frans de officiële taal, behalve in 9 gemeenten van het arrondissement Eupen, waar het Duits de officiële taal is.
 • Specifieke regels gelden in de zogenaamde faciliteitengemeenten.

 

Eensluidende afschriften

Het BOT kan geen eensluidende afschriften (= officiële kopieën) maken van documenten indien het origineel niet door haar diensten werd opgesteld. Eensluidende afschriften kunnen dus enkel worden afgeleverd door de instellingen (bestuur, onderneming, school...) die het origineel hebben afgegeven.