Belgian Office, Taipei

Echtscheiding

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.

 
Is mijn echtscheiding in het buitenland geldig in België?

Een echtscheiding die in het buitenland werd uitgesproken kan, wat betreft de ontbinding van het huwelijk zelf, zonder tussenkomst van een Belgische rechtbank in België worden erkend.

 
Aan welke voorwaarden moet mijn buitenlandse echtscheiding voldoen?

De volgende voorwaarden moeten tegelijkertijd aanwezig zijn:

  • De vreemde beslissing mag niet strijdig zijn met de Belgische openbare orde;
  • De rechten van de verdediging moeten geëerbiedigd zijn;
  • De beslissing mag niet alleen verkregen zijn om te ontsnappen aan de toepassing van het door de wet aangewezen recht;
  • De beslissing moet definitief geworden zijn overeenkomstig de wet van het land waar ze werd uitgesproken. U kunt dit bewijzen met een attest afgeleverd door de bevoegde overheid (meestal de griffie van de rechtbank) met vermelding van de datum waarop de beslissing definitief werd;
  • De beslissing mag niet onverenigbaar zijn met een in België genomen beslissing of een beslissing die voorheen in het buitenland werd genomen en in België kan erkend worden;
  • Het verzoek mag niet in het buitenland ingediend geweest zijn na de indiening in België van een verzoek tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp dat nog niet werd ingewilligd;
  • De Belgische rechtbanken niet uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het verzoek;
  • De bevoegdheid van de buitenlandse rechter mag niet alleen gebaseerd zijn op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen in het vreemde land zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat met het geschil;
  • Het buitenlandse echtscheidingsvonnis moet indien nodig gelegaliseerd zijn. Voor meer informatie hierover raadpleeg de rubriek Legalisatie.

 
Moet mijn buitenlandse echtscheidingsakte overgeschreven worden in België?

Indien u in België gehuwd was of indien uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand in België werd overgeschreven, kan u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente vragen om een kantmelding aan te brengen op uw huwelijksakte. Meer informatie over de overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand vindt u in de rubriek Akten van de Burgerlijke Stand.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: