Belgian Office, Taipei

Paspoort

Het Belgisch paspoort is biometrisch. Voor het aanvragen van een biometrisch paspoort moet u zich persoonlijk aanmelden. De afname van de volgende biometrische gegevens gebeurt immers ter plaatse: 

 • Uw foto, die direct genomen wordt bij het Belgian Office Taipei (BOT) voor personen vanaf 6 jaar. 
 • Uw vingerafdrukken (2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers, voor personen vanaf 12 jaar).
 • Uw gedigitaliseerde handtekening (voor personen vanaf 6 jaar).

Belangrijke gegevens:

 • U kan niet langer een gewoon paspoort aanvragen in het buitenland indien u niet officieel bij het BOT bent ingeschreven.
 • De bewerkingstermijn van een paspoortaanvraag duurt gemiddeld één week.
 • De geldigheidstermijn van het Belgische paspoort is 7 jaar.
 • Bij de afname van uw biometrische gegevens, heeft u de mogelijkheid om deze gegevens gedurende een periode van 7 jaar te laten bewaren (indien u dit niet wenst, zullen uw gegevens automatisch gedurende 3 maanden bewaard worden). Op deze manier kunt u eenduplicaat van uw paspoort verkrijgen in geval van productiefout, verlies of diefstal, met dezelfde gegevens en geldigheidsdatum van uw origineel paspoort, zonder dat u zich nogmaals bij het BOT moet aanbieden.

 
Procedure voor paspoortaanvraag

De te volgen procedure hangt af van de leeftijd van de aanvrager.

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar moeten zich persoonlijk naar een consulaire post begeven om hun handtekening, hun foto (vanaf de leeftijd van 6 jaar) en hun vingerafdrukken (vanaf de leeftijd van 12 jaar) te laten registreren. Druk het paspoortaanvraagformulier af voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar en vul het in en voed de volgende documenten erbij:

 • een kopij van uw identiteitskaart en/of het Belgisch paspoort (pagina’s 2 en 3) 
 • voor de minderjarigen (-18 jaar): een kopij van de identiteitskaart of van het nationaal paspoort van minstens één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent 
 • de betaling van het paspoort in contant geld bij First Bank in ons gebouw of via overschrijving (zie tarieven)  

Kinderen jonger dan 6 jaar

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet persoonlijk verschijnen aangezien zij vrijgesteld zijn van het afgeven van vingerafdrukken en handtekening. De aanvraag kan schriftelijk worden aangevraagd. Druk het paspoortaanvraagformulier af voor kinderen jonger dan 6 jaar en vul het in. Voeg bij dit formulier:

 • a. twee pasfoto’s van het kind (niet vastnieten) indien u de aanvraag per post overmaakt. Indien u kiest voor de persoonlijke verschijning dan kan een biometrische foto ter plaatse worden genomen 
 • b. een kopij van de identiteitskaart of van het nationaal paspoort van minstens één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent 
 • c. een kopij van de identiteitskaart en/of van het Belgisch paspoort van het kind (pagina’s 2 en 3) 
 • d. een bewijs van betaling van het paspoort (zie tarieven)

 
Afhaling van het paspoort door de houder

De paspoortaanvrager dient zijn paspoort in principe persoonlijk af te halen. Indien de paspoortaanvrager in de onmogelijkheid verkeert zijn paspoort persoonlijk af te halen, kan dat gebeuren door een andere persoon, op vertoon van een schriftelijke toestemming van de aanvrager. Het document kan ook aangetekend per post worden opgestuurd. De kosten hiervoor en het risico draagt de ontvanger van de zending.

 
Verlies of diefstal van het paspoort

Procedure

De stappen die u moet ondernemen verschillen naargelang u in België dan wel in het buitenland bent:

U bent in België

 • Bel onmiddellijk naar DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: 0800 2123 2123
 • Meld onmiddellijk het verlies of de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.

U bent met vakantie in Taiwan

 • Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123.
 • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
 • Indien u een paspoort nodig hebt om terug te keren naar België, contacteer dan het BOT. Wij kunnen dan een voorlopig pasporrt afleveren.
 • Wanneer u het verlies/de diefstal niet kon aangeven bij de lokale politie gedurende uw verblijf in het buitenland, doe dit dan bij het politiebureau van uw gemeente zodra u in België bent.

U woont in Taiwan

 • Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123.
 • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
 • Meld het verlies/de diefstal bij het BOT en stuur ons het attest van de politie.