Belgian Office, Taipei
Home Naar Taiwan komen Crisisinformatie

Crisisinformatie

Inleiding

In geval van een natuurramp, dient u zich in eerste instantie te wenden naar de autoriteiten van het gastland (nuttige telefoonnumers, zie infra). Het Belgian Office, Taipei zal echter een informerende en coördinerende rol spelen op basis van de beslissingen die genomen worden door ons crisiscentrum in Brussel.

Zo zal het BOT informatie verzamelen over de situatie van de Belgische gemeenschap in Taiwan, en als contactpersoon optreden tussen de lokale autoriteiten, de Belgische autoriteiten en onze landgenoten. Enkel in extreme gevallen zal het BOT logistieke hulp bieden, altijd afhankelijk van de in Brussel genomen beslissingen.

Om onze landgenoten zo goed mogelijk in te lichten, vindt u hieronder enkele nuttige websites en telefoonnummers.

 
Advies bij aardbeving

 • Schrijf u en uw gezinsleden in bij het Belgische consulaat of de Belgische ambassade in het land waar u verblijft.
 • Ga na welke gevaren er in elke kamer zijn.
 • Ga na wat een veilige plek in elke kamer is en houd oefeningen om er snel naartoe te gaan.
 • Stel een crisisplan op.
 • Stel een noodkit samen.
 • Vraag uw kinderen om steeds een identiteitsfiche met nuttige gegevens en telefoonnummers bij zich te dragen.

Gedurende de aardbeving

 • Blijf kalm.
 • Als u in een gebouw bent, houd u ver van buitenmuren, kasten en rekken waaruit dingen kunnen vallen, ramen, voorwerpen in glas. bescherm het hoofd met uw armen en houd u vast aan het meubel waaronder u schuilt
 • Als u buiten bent, ga zo ver mogelijk uit de buurt van gebouwen, muren, verlichtingspalen, bomen, hoogspanningskabels. hurk neer en bescherm uw hoofd.
 • Als u in de auto bent, rem rustig af en zet u waar mogelijk aan de kant, blijf in de auto tot het beven is gestopt.

Na een aardbeving

 • Blijf kalm.
 • Ga na of de personen in uw omgeving het wel stellen en biedt waar nodig hulp.
 • Sluit de water-, elektriciteits- en gastoevoer af.
 • Luister naar de lokale en nationale radiozenders.

 

Bij tsunami's

 • Schrijf u en uw gezinsleden in bij het Belgische consulaat of de Belgische ambassade in het land waar u verblijft.
 • Ga na of er tsunamigevaar bestaat in het gebied waar u woont of wel eens komt en of het gebied bij een tsunami wordt geevacueerd .
 • Ga na welk gebied in uw buurt veilig is.
 • Stel een crisisplan en een evacuatieplan op.
 • Stel een noodkit samen.
 • Zorg ervoor dat uw kinderen steeds in het bezit zijn van een identiteitsfiche met nuttige informatie en telefoonnummers.

Tijdens een tsunami

 • Luister naar de radio.
 • Ga onmiddellijk naar het binnenland of zoek een veilige plek in de hoogte op.
 • Als u in een boot op zee bent, blijf weg van het strand en uit ondiep water. Als u dichtbij de kust bent, ga naar het vasteland en naar een veilig gebied.

Na een tsunami

 • Volg dezelfde instructies op als na een aardbeving.
 • Let op voor wilde dieren (krokodillen, slangen, enz.) die door de tsunami zijn aangespoeld.
 • Open ramen en deuren en laat het gebouw drogen.

Noodoproepnummers en andere nuttige websites