Belgian Office, Taipei
Home Naar Taiwan komen Tips vóór het vertrek

Tips vóór het vertrek

U vertrekt binnenkort naar Taiwan? Hieronder vindt u enkele tips om van uw verblijf een succes te maken:

Lees het reisadvies voor Taiwan 

Het volledige reisadvies voor Taiwan kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Meld u aan via Travellers Online

Op reis naar Taiwan? Registreer u en meldt uw reis aan via Travellers Online. Zo kunnen wij u indien nodig makkelijker informeren en bijstaan. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

 

Reis gezond

Vaccinaties zijn niet verplicht om naar Taiwan te reizen. Toch is het aan te raden om u tegen hepatitis A en B, tetanus, buiktyfus, rabiës en Japanse encefalitis te laten vaccineren. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Personen die in Taiwan verblijven en over een Alien Resident Certificate (ARC) beschikken, moeten toetreden tot het "National Health Insurance"-programma. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het “Bureau of National Health Insurance” (tel. +886 80 212 369) of volgende websites bekijken: www.nhi.gov.tw of http://english.doh.taipei.gov.tw.

 

Vraag uw internationaal rijbewijs aan bij uw gemeente

Of u al of niet resident bent, het is niet toegelaten om in Taiwan te rijden met uw Belgisch rijbewijs. Er bestaan drie mogelijkheden:

  • U rijdt op basis van uw geldig Belgisch internationaal rijbewijs (niet langer dan 30 dagen)
  • U vraagt bij het Motor Vehicles Office een international driving licence permit aan. Deze vergunning wordt in uw Belgisch internationaal rijbewijs aangebracht. 
  • Gelieve vóór uw vertrek de Taipei Representative Office in Brussel te contacteren om uw Belgisch rijbewijs te laten vertalen en te legaliseren. Daarna kunt u dit laten omwisselen voor een Taiwanees rijbewijs bij het Motor Vehicles Office.

Meer informatie hierover op onze pagina rijbewijs.

 

Bereid uw reis met uw huisdier voor

In de Guidelines of animal importation vindt u de voorwaarden waaraan uw honden of katten moeten voldoen om in Taiwan binnengebracht te worden. Voor meer informatie gelieve de website van het Bureau of Animal and Plant Health Inscpection and Quarantine, Council of Agriculture, Executive Yuan te raadplegen. (Baphiq)

De invoerformaliteiten kunnen online worden uitgevoerd op deze website: Online Application System for Dog/Cat Import Permit. De procedure neemt enkele weken in beslag.

Bij aankomst van uw huisdier in Taiwan is een quarantaine van 7 dagen verplicht.

Uw huisdier moet 180 dagen voor de datum van import tegen rabiës gevaccineerd zijn. Indien dit niet gebeurd is, zal uw huisdier ofwel niet worden toegelaten op het Taiwanese grondgebied, ofwel gedurende 180 dagen in quarantaine worden gehouden.

De kosten van deze quarantaine hangen af van de duur en van het gewicht van uw huisdier en variëren tussen de 500 en 1.000 euro. 

 

Schrijf u in bij het Belgian Office, Taipei 

Bent u van plan om permanent in Taiwan te komen wonen, dan raden wij u aan om u te laten uitschrijven uit uw Belgische gemeente of stad (vraag het “model 8” formulier) en u te inschrijven bij het Belgian Office, Taipei. Er zijn talrijke voordelen:

  • Op administratief vlak kunt u op een vlottere dienstverlening rekenen, aangezien aanvragen direct door ons behandeld kunnen worden. Het betreft hier dan vooral de afgifte van paspoortenidentiteitskaarten en attesten.
  • Op politiek vlak zal u via het BOT kunnen deelnemen aan de federale wetgevende verkiezingen. Bij uw inschrijving ontvangt u reeds de formulieren om u voor toekomstige verkiezingen in te schrijven op de kiezerslijsten van de Belgische steden en gemeenten.
  • Omwille van veiligheidsredenen is het bovendien wenselijk dat onze diensten u onmiddellijk kunnen bereiken indien er zich een noodgeval voordoet. Onder de rubriek crisisinformatie vindt u informatie over de wijze waarop u zich het best kan voorbereiden op natuurrampen (bv. aardbevingen of tyfoons).
  • Het sociale aspect houdt in dat eens u ingeschreven bent, u automatisch op de bestemmelingenlijst van het BOT komt te staan en op de hoogte wordt gehouden van belangrijke evenementen of uitnodigingen voor de Belgische gemeenschap (dit voordeel geldt uiteraard eveneens voor de niet-ingeschreven landgenoten die ons hun contactgegevens overmaken).

 

Informeer u over de gevolgen van uw vertrek voor de sociale zekerheid en fiscaliteit

Voor gedetailleerde informatie over de sociale zekerheid, kunt u de portaalsite http://socialsecurity.be raadplegen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de FOD Sociale Zekerheid, per e-mail (social.security@minsoc.fed.be) of telefonisch (+32 2 528.63.40).

Voor meer informatie over de fiscale gevolgen van uw vestiging in Taiwan kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor van de FOD Financiën (Administratie van Fiscale Zaken, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, bus 22, 1030 Brussel, tel. 02/572.57.57, website: www.fiscus.fgov.be, e-mail: info.afzaaf@minfin.fed.be).

Goed om weten: Tussen België en Taiwan bestaat er een overeenkomst ter vermijding van de dubbele taxatie.