Belgian Office, Taipei
Home Naar België komen Werken in België

Werken in België

U bent van plan in België te komen werken? Uitstekende keuze! Toch moet u voldoen aan een aantal voorwaarden die afhankelijk zijn van uw nationaliteit en land van verblijf, de verblijfsduur en het statuut (loontrekkende of zelfstandige) waaronder u zal werken in België.

Werknemers & arbeidskaart

Als algemene regel geldt dat buitenlandse werknemers over een arbeidskaart moeten beschikken wanneer ze naar België willen komen werken, ongeacht de duur van het arbeidscontract. Er bestaan drie typen arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A: voor gelijk welk beroep in loondienst en is geldig voor onbepaalde duur.  Ze wordt afgegeven aan buitenlandse werknemers die kunnen aantonen dat ze voorafgaandelijk aan de aanvraag over een periode van maximum 10 jaar legaal en onderbroken in België verbleven, waarvan 4 jaar gewerkt werkt op basis van een arbeidskaart B.
  • De arbeidskaart B: voor 1 beroep in loondienst bij 1 werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. Het gaat om een specifieke periode van maximum 12 maanden die kan  worden verlengd.
  • De arbeidskaart C: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever en voor een bepaalde duur. Deze kaart is enkel bedoeld voor specifieke categorieën van buitenlanders die hier voor een periode van bepaalde duur mogen verblijven of op een onzeker basis (vb. studenten, asielzoekers, etc).

Een arbeidskaart kunt u of uw werkgever verkrijgen via de regionale overheid waarvan uw bedrijf of organisatie afhangt (VlaanderenWalloniëBrussels Hoofdstedelijk Gewest).

Er zijn een aantal vrijstellingen afhankelijk van uw profiel of activiteit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de bevoegde instanties in VlaanderenWallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zelfstandigen & beroepskaart

Niet-Belgen die een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen, als natuurlijke personen, binnen een vereniging of een legaal of feitelijk partnerschap, moeten over een geldige beroepskaart beschikken.

Beroepskaarten zijn te verkrijgen via de overheid van de regio waarin u actief zal zijn (VlaanderenWalloniëBrussels Hoofdstedelijk Gewest).

Net als bij de werkvergunning zijn er ook hier een aantal vrijstellingen, afhankelijk van uw profiel of activiteit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de bevoegde instanties in VlaanderenWallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Klaar voor vertrek?

U kunt uw arbeids- of beroepskaart via het Belgian Office, Taipei aanvragen. Dit moet vóór de visumaanvraag gebeuren.

Zodra u over uw arbeids- of beroepskaart beschikt, gelieve alle andere documenten voor werknemers of zelfstandigen mee te brengen wanneer u uw visum komt aanvragen bij het Belgian Office, Taipei.

Welkom in België!