Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Er zijn vele aspecten met betrekking tot de Belgische nationaliteit. Men kan de Belgische nationaliteit van rechtswege bezitten, men kan ze verkrijgen, herkrijgen en ook verliezen.

Onder deze rubriek worden hoofdzakelijk en op summiere wijze  deze aspecten belicht die van belang zijn voor de Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn. Voor meer informatie, kunt u steeds contact opnemen met het BOT (Taipei@diplobel.fed.be).

 
Enkele begrippen over nationaliteit

 
1. Toekenning van de Belgische nationaliteit

Volgens het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bezit men de Belgische nationaliteit “van rechtswege” in volgende gevallen:

a) op basis van de Belgische nationaliteit van een ouder (art. 8) 
b) op basis van de Belgische nationaliteit van de adoptant (art. 9) 
c) door geboorte in België (art. 10-11) 
d) als gezamenlijk gevolg van een vrijwillige verkrijging door een ouder (art. 12)

Art. 8 van het WBN zegt verder dat een kind van rechtswege Belg is indien:

  • het kind geboren is in België uit een Belgische ouder
  • het kind geboren is in het buitenland, indien de Belgische ouder geboren is hetzij in België, hetzij in Kongo (voor 30.06.1960) of in Rwanda of Burundi (voor 01.07.1962).

NIETTEMIN, indien een kind geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf ook in het buitenland is geboren, bekomt het kind niet automatisch de Belgische nationaliteit. Hiervoor moet een toekenningsakte van de Belgische nationaliteit worden opgemaakt binnen de vijf jaar na de geboorte van het kind.

 
2. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Krachtens het WBN wordt de Belgische nationaliteit “verkregen” indien daartoe een vrijwillige handeling wordt gesteld.

Sedert 1 januari 2013 is de verkrijging van de Belgische nationaliteit mogelijk:

A) door nationaliteitsverklaring 
B) door herkrijging 
C) door naturalisatie

Enkel de personen met een hoofdverblijfplaats in België op basis van een wettelijk verblijfkunnen een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit afleggen.

Het is dus niet meer mogelijk de Belgische nationaliteit aan te vragen vanuit een Belgische ambassade of Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland.

 
3. Het verlies van de Belgische nationaliteit ingevolge eigen optreden

Belgen vanaf 18 jaar verliezen hun nationaliteit omdat uit hun eigen optreden rechtstreeks blijkt of moet worden afgeleid dat zij met België willen breken of gebroken hebben, in volgende gevallen:

A) Voor 28 april 2008 verloor de Belg die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkreeg in bepaalde omstandigheden de Belgische nationaliteit. Na die datum verliest men de  Belgische nationaliteit niet meer indien men vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt.

B) Door afstandsverklaring

C) Door verzuim van behoudsverklaring. De Belg die in het buitenland geboren is en die nooit een hoofdverblijfplaats in België gehad heeft tussen zijn 18ste en 28ste verjaardag, verliest van rechtswege de Belgische nationaliteit op de datum waarop hij/zij 28 jaar wordt tenzij hij/zij hiervoor uitdrukkelijk heeft verklaard de Belgische nationaliteit te willen behouden.

 
4. Voor welke nationaliteitsakten kunt u terecht bij het BOT?

  • De akte van toekenning van de Belgische nationaliteit
  • De akte van behoud van de Belgische nationaliteit

Voor meer informatie daarover neemt u best contact op met het BOT op het e-mailadresTaipei@diplobel.fed.be.